• SFSC
  • SFSC

Bảng Giá

                              CÔNG TY CỔ PHẦN

GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ

-----------------------------

Số 6 Nguyễn Thành Ý, P. Đakao, Quận 1, TPHCM

ĐT: 028.38296299 - 38248788

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2018

BẢNG GIÁ BÁN HẠT GIỐNG NĂM 2018

STT

TÊN HÀNG HÓA

ĐVT

GIÁ BÁN (đồng)

Đã bao gồm VAT

GHI CHÚ

1

Keo tai tượng

Kg

370.000

Có GCNNG

2

Keo lai

Kg

270.000

 

3

Keo lá tràm (Tràm bông vàng)

Kg

270.000

 

4

Xà cừ

Kg

220.000

 

5

Sao đen

Kg

250.000

 

6

Dầu rái

Kg

60.000

 

7

Giá tỵ (Tếch)

Kg

70.000

 

8

Phượng vỹ

Kg

400.000

 

9

Giáng hương

Kg

1.000.000

 

10

Bằng lăng nước

Kg

1.000.000

 

11

Bò cạp nước

Kg

1.000.000

 

12

Gõ đỏ (Cà te)

Kg

220.000

 

13

Tràm cừ

Kg

300.000

 

14

Thuốc ra rễ

Kg

1.000.000

  

                                                                                                                                                                    GIÁM ĐỐC CÔNG TY    
TOP