• SFSC
 • SFSC

Đại hội cổ đông

2023
Thứ hai, 22:15 Ngày 08/05/2023 .
BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ IV (2022-2027)
Thứ năm, 10:24 Ngày 07/07/2022 .
 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ. - Trụ sở chính: Số 06 - Nguyễn Thành Ý - Phường Đa Kao - Quận I – TP. Hồ Chí Minh. - Mã số doanh nghiệp: 0304977171.
THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2021
Thứ hai, 11:31 Ngày 07/06/2021 .
THÔNG BÁO Về thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Kính gửi : Quý vị cổ đông Công ty CP giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ                                                               ...

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2020 (CHÍNH THỨC)
Thứ ba, 09:07 Ngày 23/06/2020 .
Đại hội đồng cổ đông năm 2020 diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 23/06/2020 đã thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
TỜ TRÌNH VỀ LƯƠNG, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2020
Thứ sáu, 15:23 Ngày 12/06/2020 .
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
Thứ sáu, 15:12 Ngày 12/06/2020 .
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
Thứ sáu, 14:56 Ngày 12/06/2020 .
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019, ĐỊNH HƯỚNG TRỌNG TÂM HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Thứ sáu, 14:29 Ngày 12/06/2020 .
BB hop DHDCD - 2019
Thứ năm, 09:38 Ngày 25/04/2019 .
Nghị quyết DHDCD- 2019
Thứ năm, 09:36 Ngày 25/04/2019 .
Giấy ủy quyền
Thứ sáu, 10:27 Ngày 29/03/2019 .
Phiếu đăng ký tham dự họp
Thứ sáu, 10:26 Ngày 29/03/2019 .
Trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019
Thứ sáu, 09:47 Ngày 29/03/2019 .
Trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018
Thứ sáu, 09:40 Ngày 29/03/2019 .
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Thứ hai, 09:07 Ngày 02/04/2018 .
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CP GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ

tin nóng

video clip

hỗ trợ khách hàng

 • Nhân viên kinh doanh

  028.38248788 (Mr. Bình)

  glnvnb@yahoo.com

 • Nhân viên kinh doanh

  028.38296299 (Ms Thảo)

  glnvnb@gmail.com

 • TOP