• SFSC
 • SFSC

Thành tựu

DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC TRAO TẶNG

- Năm 2010: Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc năm 2010 - Quyết định số: 14/QĐ/HĐTV-VP ngày 12/1/2011 của Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam - Hình thức khen thưởng: Giấy khen.

- Năm 2011: 

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2011 - Quyết định số: 52/QĐ/TCT ngày 23/2/2012 của  Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam - Hình thức khen thưởng: Giấy khen.

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2011 - Quyết định số: 428/QĐ-BNN ngày 06/3/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Hình thức khen thưởng: Bằng khen.

- Năm 2012: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2011 - Quyết định số: 103/QĐ/HĐTV-VP ngày 22/3/2013 của Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam - Hình thức khen thưởng: Giấy khen.

- Năm 2013: Tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác, sản xuất kinh doanh, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2013 - Quyết định số: 3037/QĐ-BNN-TCCB ngày 24/12/2013 của Bộ NN&PTNT - Hình thức khen thưởng: Cờ thi đua của Bộ NN&PTNT.

- Năm 2014: Tập thể đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014 - Quyết định số: 67/QĐ/HĐTV-VP ngày 10/03/2015 của Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam - Hình thức khen thưởng: Giấy khen.

tin nóng

video clip

hỗ trợ khách hàng

 • Nhân viên kinh doanh

  028.38248788 (Mr. Bình)

  glnvnb@yahoo.com

 • Nhân viên kinh doanh

  028.38296299 (Ms Thảo)

  glnvnb@gmail.com

 • TOP