• SFSC
 • SFSC

Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Nguyễn Khương Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Ông Nguyễn Xuân Tuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Ông Trần Đức Ngọc - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tin nóng

video clip

hỗ trợ khách hàng

 • Nhân viên kinh doanh

  028.38248788 (Mr. Bình)

  glnvnb@yahoo.com

 • Nhân viên kinh doanh

  028.38296299 (Ms Thảo)

  glnvnb@gmail.com

 • TOP