• SFSC
 • SFSC

Điều lệ

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CP GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ NĂM 2021
Thứ năm, 11:04 Ngày 30/12/2021 .
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ “Ban hành kèm theo Quyết định số 133/2021/QĐ-HĐQT ngày 17/12/2021”
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
Thứ năm, 10:55 Ngày 29/03/2018 .
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ (Được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 12/5/2017 )

tin nóng

video clip

hỗ trợ khách hàng

 • Nhân viên kinh doanh

  028.38248788 (Mr. Bình)

  glnvnb@yahoo.com

 • Nhân viên kinh doanh

  028.38296299 (Ms Thảo)

  glnvnb@gmail.com

 • TOP