• SFSC
  • SFSC

Tin tức & Sự kiện

Đại hội Công đoàn khối cơ sở Bộ NN&PTNT lần thứ V nhiệm kỳ 2017-2022
Chủ nhật, 08:20 Ngày 24/12/2017

Ngày 23/12/2017, Công đoàn Khối cơ sở Bộ NN&PTNT đã tổ chức Đại hội Công đoàn Khối cơ sở Bộ NN&PTNT lần thứ V nhiệm kỳ 2017- 2022 với sự tham dự của 125 đại biểu chính thức đại diện cho 3.776 đoàn viên công đoàn thuộc 45 công đoàn cơ sở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đến dự có đ/c Kiều Ngọc Vũ, phó Bí thư Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ CHí Minh, đồng chí Hoàng Sỹ Cường – Bí thư Đảng ủy Khối Bộ NN&PTNT, đồng chí Nguyễn Duy Vũ – phó Bí thư Đảng ủy Khối Bộ NN&PTNT.

Sau 5 năm triển khai thực hiện với nhiều biện pháp, cách làm mới cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng được nguyện vọng của đoàn viên đã tạo được sự đồng thuận, ủng hộ sâu rộng của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong khối.

Công đoàn Khối đã xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi có hiệu quả thiết thực. Chăm lo đời sống, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức và người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đối với nội dung và phương pháp hoạt động của công đoàn nhằm tạo động lực nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Phấn đấu cho mục tiêu: Vì lợi ích người lao động, vì hòa bình, dân chủ, độc lập dân tộc, phát triển và tiến bộ xã hội.

Đại hội Khóa V nhiệm kỳ 2017-2022 làm việc trong không khí nghiêm túc và minh bạch đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Khóa V nhiệm kỳ 2017-2022 và 3 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra. Ban chấp hành Công đoàn Khóa V nhiệm kỳ 2017-2022 đã đưa ra những mục tiêu phương hướng nhiệm vụ trong những năm tới với 11 chỉ tiêu chủ yếu.

Phấn đấu hàng năm Công đoàn khối đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc; có 75% CĐCS đạt vững mạnh, không có công đoàn cơ sở yếu kém; 100% cán bộ công đoàn chuyên trách được đào tạo về lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác công đoàn theo chương trình Đại học công đoàn, 75% ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn, kiến thức pháp luật lao động, Luật công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội; 100% nữ cán bộ, công chức, viên chức người lao động cụm hành chính sự nghiệp và 90% nữ công nhân lao động cụm doanh nghiệp đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 100% trưởng ban nữ công phụ trách công tác nữ công công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác nữ công 100% CĐCS ký kết thỏa ước lao động tập thể trong đó có 60% thỏa ước lao động tập thể có các nội dung có lợi cho người lao động so với quy định pháp luật lao động; 80% trở lên đoàn viên công đoàn và người lao động được cung cấp, phổ biến thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn; 30% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn được đào tạo, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ…

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thay mặt ban chấp hành Công đoàn Khóa V nhiệm kỳ 2017-2022, bà Lý Mộng Xuân chia sẻ: “BCH Công đoàn khóa mới hứa sẽ dùng hết trí tuệ, sức mạnh của mình nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, năng động sáng tạo để cùng các công đoàn cơ sở Khối Bộ Nông nghiệp & PTNT phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của Ngành, Thành phố, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh”.

TOP