• SFSC
  • SFSC

BẢNG GIÁ BÁN CÂY CON NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN

GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ

-----------------------------

Số 6 Nguyễn Thành Ý, P. Đakao, Quận 1, TPHCM

ĐT: 028.38296299 - 38248788

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2018

BẢNG GIÁ BÁN CÂY CON

NĂM 2018

STT

TÊN HÀNG HÓA

ĐVT

GIÁ BÁN (đ)

đã bao gồm VAT

GHI CHÚ

1

Bạch đàn U6 cấy mô mầm (tại vườn)

Cây

570

 

2

Bạch đàn U6 cấy mô mầm (giao khách hàng)

Cây

600

 

3

Bạch đàn U6 cấy mô (bầu 7*12cm)

Cây

1.300

 

4

Keo lai cấy mô mầm các dòng BV (giao tại trạm)

Cây

1.000

 

5

Keo lai cấy mô mầm các dòng BV (giao khách hàng)

Cây

1.050

 

6

Keo lai cấy mô trong bình dòng AH1, AH7

Cây

1.500

 

7

Keo lai cấy mô bầu 7*12cm các dòng BV (theo dòng)

Cây

1.800

 

8

Keo lai cấy mô trong bầu 7*12cm các dòng BV (trồng rừng)

Cây

1.750

 

9

Keo lai cấy mô trong bầu 7*12cm dòng AH1, AH7

Cây

2.500

 

10

Keo lai hom các dòng BV (bầu 7*12cm) bán theo hợp đồng

Cây

750

 

11

Keo lai hom các dòng BV (bầu 7*12cm) bán lẻ

Cây

850

 

12

Keo lai hom dòng AH1, AH7 (bầu 7*12cm)

Cây

1.000

 

13

Cành hom Keo lai các dòng BV

Cành

150

 

14

Cành hom Keo lai dòng AH1, AH7

Cành

250

 

15

Phi lao (tạo dáng) cao 1m – 1,5m

Cây

Tùy theo tuổi cây, đường kính gốc rễ và chiều cao của cây

Xin liên hệ qua số ĐT:

0918 147 741

0933 583 208

 

16

Giáng hương (cây lớn, cây con)

Cây

17

Gõ đỏ (cây lớn, cây con)

Cây

18

Dầu rái (cây lớn, cây con)

Cây

19

Sao đen (cây lớn, cây con)

Cây

20

Cẩm lai (cây con)

Cây

21

Tếch (cây stum)

Cây

22

Phượng vĩ (cây con)

Cây 

                                                                                                                                                                  GIÁM ĐỐC CÔNG TY                                                        

TOP