• SFSC
  • SFSC

BẢNG GIÁ BÁN CÂY CON NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN

GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ

-----------------------------

Số 6 Nguyễn Thành Ý, P. Đakao, Quận 1, TPHCM

ĐT: 028.38296299 - 38248788

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2019

BẢNG GIÁ BÁN CÂY CON

NĂM 2020

STT

TÊN HÀNG HÓA

ĐVT

GIÁ BÁN (đ)

đã bao gồm VAT

GHI CHÚ

1

Bạch đàn U6 cấy mô mầm (tại vườn)

Cây

580

 

2

Bạch đàn U6 cấy mô mầm (giao khách hàng)

Cây

630

 

3

Bạch đàn U6 cấy mô (bầu 7*12cm)

Cây

1.300

 

4

Keo lai cấy mô mầm các dòng BV (giao tại trạm)

Cây

1.050

 

5

Keo lai cấy mô mầm các dòng BV (giao khách hàng)

Cây

1.100

 

6

Keo lai cấy mô trong bình dòng AH1 - AH7

Cây

1.200 - 1.400

 

7

Keo lai cấy mô bầu 7*12cm các dòng BV 

Cây

1.800

 

8

Keo lai cấy mô trong bầu 7*12cm dòng AH1

Cây

2.100 

 

9

Keo lai cấy mô trong bầu 7*12cm dòng AH7

 

Cây

2.300

 

10

Keo lai hom các dòng BV (bầu 7*12cm) bán theo hợp đồng

Cây

800

 

11

Keo lai hom các dòng BV (bầu 7*12cm) bán lẻ

Cây

850

 

12

Keo lai hom dòng AH1, AH7; Keo lá tràm dòng AA9 (bầu 7*12cm)

Cây

1.000

 

13

Cành hom Keo lai các dòng BV

Cành

150

 

14

Cành hom Keo lai dòng AH1, AH7; Keo lá tràm dòng AA9

Cành

200

 

15

Giáng hương (cây lớn, cây con)

Cây

Tùy theo tuổi cây, đường kính gốc rễ và chiều cao của cây

Xin liên hệ qua số ĐT:

0918 147 741

0977 818 779

0933 583 208

 

16

Gõ đỏ (cây lớn, cây con)

Cây

17

Dầu rái (cây lớn, cây con)

Cây

18

Sao đen (cây lớn, cây con)

Cây

19

Cẩm lai (cây con)

Cây

20

Tếch (cây stum)

Cây


 

 

 

 

                                                                                                                                                                  GIÁM ĐỐC CÔNG TY                                                        

TOP