• SFSC
 • SFSC

BẢNG GIÁ BÁN CÂY CON NĂM 2022

CÔNG TY CP GIỐNG LÂM NGHIỆP

VÙNG NAM BỘ

----------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2021

BẢNG GIÁ BÁN CÂY CON NĂM 2022

STT

TÊN HÀNG HÓA

ĐVT

GIÁ BÁN (đồng)

đã bao gồm VAT

GHI CHÚ

1

Bạch đàn U6 cấy mô mầm 

Cây

800

 

2

Bạch đàn U6 cấy mô (bầu 6,8*11cm)

Cây

1.600

 

3

Keo lai cấy mô mầm các dòng BV

Cây

1.200

 

4

Keo lai cấy mô mầm dòng AH1

Cây

1.300

 

5

Keo lai cấy mô mầm dòng AH7

Cây

1.500

 

6

Keo lá tràm cấy mô mầm dòng Clt

Cây

1.500 

 

7

Keo lai cấy mô bầu 6,8*11cm các dòng BV 

Cây

2.000

 

8

Keo lai cấy mô trong bầu 6,8*11cm dòng AH1

Cây

2.200 

 

9

Keo lai cấy mô trong bầu 6,8*11cm dòng AH7

Cây

2.400

 

10

Keo lá tràm cấy mô trong bầu 6,8*11cm dòng Clt

Cây

2.400

 

11

Keo lai hom các dòng BV (bầu 6,8*11cm)

Cây

900

 

12

Keo lai hom dòng AH1, AH7; Keo lá tràm dòng AA9, Clt (bầu 6,8*11cm)

Cây

1.100

 

13

Cành hom Keo lai các dòng BV

Cành

180

 

14

Cành hom Keo lai dòng AH1, AH7; Keo lá tràm dòng AA9, Clt

Cành

220

 

15

Giáng hương (cây lớn, cây con)

Cây

Tùy theo tuổi cây, đường kính gốc rễ và chiều cao của cây.

Xin liên hệ qua số ĐT:

0918 147 741

0977 818 779

0933 583 208

 

 

16

Gõ đỏ (cây lớn, cây con)

Cây

17

Dầu rái (cây lớn, cây con)

Cây

18

Sao đen (cây lớn, cây con)

Cây

19

Cẩm lai (cây con)

Cây

20

Tếch (cây stum)

Cây

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             GIÁM ĐỐC CÔNG TY                                                        

tin nóng

video clip

hỗ trợ khách hàng

 • Nhân viên kinh doanh

  028.38248788 (Mr. Bình)

  glnvnb@yahoo.com

 • Nhân viên kinh doanh

  028.38296299 (Ms Thảo)

  glnvnb@gmail.com

 • TOP